Smedjens historie

Lidt om bygningens historie

Smedien med den tilhørende 3-længede gård var som alle andre ejendomme i Reerslev, en  fæsteejendom under Nørager Gods.

Vi ved ikke præcis, hvor gammel smedje er, men den midterste del, som er smedeværkstedet med skorsten, esse, blæsebælg og ambolt, er formentlig opført i slutningen af 1700-tallet.
Den sydlige del af bygningen er tilføjet på et tidspunkt i 1800-tallet, og har muligvis oprindelig været anvendt som beboelse.
Den lille tilbygning mod nord er opført i 1947, og i modsætning til resten af smedjen, som har lerstampede gulve, er der her lagt trægulv. Denne del af bygningen blev kaldt “den fine afdeling” og blev brugt som kontor og cykelværksted.

Smedjen har oprindelig haft rødt tegltag, og den nuværende tagkonstruktion med eternitplader er fra 1981, men ellers har tiden stort set stået stille i den gamle smedje, hvor der hverken er indlagt el, vand eller varme.

Smedene

Den første smed, som vi støder på i arkiverne, er Peder Lindhardsen, der var smed på Nørager Gård i 1801 og senere indgår aftale om at fæste jendommen med tilhørende smedje i Reerslev.

1806 – 1823 Peder Lindhardtsen — læs historien om smedefamilien
1823 – 1851 Jørgen Jensen
1851 – 1879 Lars Hansen
1879 – 1927  Peter Larsen
1927 – 1956 Anders Larsen
1956 – 2006 Bent Larsen

Der graves stadig i arkiverne, for at finde flere oplysninger om landsbysmedjen, smedene og deres virke i Reerslev.