Projektet

Den gamle kirkelandsby Reerslev, har et bevaringsværdigt kulturmiljø, hvor det oprindelige håndværk er repræsenteret i smedjen, som er omgivet af uudflyttede gårde og bygninger.
Den gamle landsbysmedje fra 1700-tallet, er af Kalundborg Kommune udpeget  som en bevaringsværdig bygning med kulturhistorisk værdi.
Her har boet og arbejdet smede indtil 2006, hvor den sidste smed “stillede træskoene”.

Smedjen forfaldt herefter mere og mere indtil 2018, hvor der blev dannet en forening til bevarelse og vedligeholdelse af Smedjen. Foreningen købte smedjen med en grund på 271 m², for 50.000 kr.

Projektet handlede om at at restaurere og bevare smedjen, så det kunne blive en seværdighed, hvor man kunne opleve en gammel landsbysmedje i funktion og høre historier om smedjen og landsbyen.

Smedjen er siden åbnet som et arbejdende museum. Museet drives af frivillige, og er et af oplevelsespunkterne på Istidsruten, hvis cykelrute går lige forbi smedjen.