Peder Lindhardtsen

1806 – 1823

Den første smed, som vi kender navnet på, er Peder Lindhardtsen.
Han bliver født i 1777 i byen Abed på Lolland, hvor hans far, Leonhardt Rasmussen er smed.

Peder, rejser sammen med sin bror Lars, til Sjælland og vi kan af folketællingen fra 1801 se, at de nu begge er ansat på Nørager Gods.
På det tidspunkt ejer Nørager alle ejendomme i Reerslev, så Reerslev smedje er en fæsteejendom.

Herremanden på Nørager er kancelliråd Joachim Barner Paasche. Han er godt tilfreds med Peders arbejde, og betror ham Reerslev smedje med tilhørende husmandssted i fæste omkring 1803,

Vi ved ikke, hvor hans lillebror slår sig ned, kun at han rejser tilbage til Lolland, hvor han bliver gift som 33 årig og får ikke mindre end 9 børn.

Peder gifter sig med pigen Johanne Nielsdatter fra den nærliggende landsby Ougtved, og deres første barn er en søn, som i 1809 bliver døbt Lindhardt Pedersen.
Smedeparret får yderligere 2 drenge og 3 piger, men ingen af dem lever mere end 2 år, så det er en trist fortælling.

Det er hårdt for  forældrene, især for moren, som føder og begraver et barn hvert eller hvert andet år.
1823 er et særlig tungt år for Johanne. Hendes mand Peder dør den 2. september, kun 46 år gammel, men det er jo slidsomt at være smed.

Johanne står nu tilbage med sønnen Lindhardt, den yngste pige Grethe på 9 måneder — og en smedje.

Sønnen Lindhardt bli’r konfirmeret samme år og skulle jo have været i smedelære hos sin far, men i stedet får han arbejde på Nørager. Han bosætter sig i Nørager Skov, gifter sig med pigen Bodil Borgen fra området, og de får 9 børn som næsten alle bosætter sig i området.