Anders Larsen

1924 – 1956

Anders Larsen og den 19 år yngre husbestyrerinde, Valborg Jensen, bliver gift i 1924. Vielsen foregår som traditionen byder, i Hyllested kirke, som er brudens hjemsogn.
Hans far er nu 70 år og Anders overtager fæstet og kan kalde sig smedemester.

I 1925 får Valborg og Anders deres første barn, drengen Bent – så nu er arvefølgen til smedjen sikret, hvis altså Bent vil være smed.
Fem år senere venter Valborg tvillinger. På Sæby Sygehus føder hun en pige og en dreng, men kun drengen Asger overlever, den lille pige dør allerede dagen efter.

I smedjen svinger Anders hammeren sammen med sin nevø Karl der er nu er 19 år og udlært smedesvend.

I Reerslev er de fleste huse og gårde efterhånden  blevet frikøbt fra Nørager, men smedjen og gården er stadig fæsteejendom. Grev Moltke som en gang om året kommer for at opkræve fæsteafgift, forsøger flere gange at overtale Anders til “at få afsluttet dette kapitel i historien”, men smeden synes ikke der er grund til at lave om det. Derfor når vi helt frem til 1936 før smedjen bliver frikøbt. På det tidspunkt er det Nøragers eneste tilbageværende fæstegård – året efter dør grev Moltke og Nørager overtages af en kaffegrosserer.

 

(Siden er under opdatering med flere oplysninger)

(Siden bliver løbende opdateret med flere oplysninger om Anders Larsens tid som smedemester.  Vi har nemlig  fundet gamle regnskabsbøger, prislister, varekataloger og brochurer, som kan give indsigt i hvilke opgaver smeden tog sig af og hvem der var hans kunder).